Copyright © 2015 Isala Ölgård. Rättigheter reserverade.

Humlen

Huvuddelen av vår humleodling kommer att bestå av insamlad och utvald humle från Svärdsjöbygden. Under sommaren 2013 genomförde vi en kartläggning av humlebeståndet i och kring Svärdsjö. Vi fick ett fantastiskt gensvar från invånarna i bygden och mängder av tips på humleplantor, med historia från bl.a. fäbodar, tidigare anlagda humlegårdar och bosättningar i Finnmarker kom in. 

Tillsammans med de tips vi fick in använde vi oss även av riksarkivets storskaliga kartor från 1600-talet, där man kan se i detalj var humlegårdarna var placerade under denna tid.

 

Sensommaren 2013 skördade vi humlekottarna på respektive fyndplats. Totalt ca 40 platser. Vi har sedan provbryggt på samtliga insamlade exemplar. Resultaten av provbryggningarna har gett oss de svar vi ville ha och stärkt vår övertygelse om att Svärdsjöbygdens humle har unika egenskaper. Vi har valt ut ett antal fyndplatser där skott/sticklingar från dessa har samlats in för att bygga upp en lokal humleodling i Isala. 

 

En del av odlingen kommer även att innehålla några hitflyttade britter (Early Bird, Wye Northdown, Bramling Cross, Phoenix och Progress), tyskar (Tradition, Opal, Saphir) och en äldre tjeck (Saazer). Dessa anlände till Isala under våren 2013,  drevs upp i kruka och jordfästes hösten 2013. Vi kommer att göra allt vi kan för att få dem att trivas och växa i sitt nya land. Vi vill se vad vår jordmån och vårt klimat kan ta fram av dessa redan etablerade europeiska humlesorter. Ett humleintegrationsprojekt helt enkelt.