Copyright © 2015 Isala Ölgård. Rättigheter reserverade.

Malten

Mältningen är en process i flera steg. Förenklat handlar det om att väcka det torkade kornet genom blötläggning, så att det börjar gro. Groddarna aktiverar olika enzym, som senare i bryggprocessen omvandlar stärkelsen i kornet till maltsocker. Groningen avbryts genom upphettning av kornet. Här varierar temperaturen beroende på vilken typ av malt du vill framställa.

 

Insikten att det bara finns industriellt framställd malt att få tag på i Sverige satte igång vår tankeverksamhet. Vi inspireras av de skotska whiskydestillerierna som använder golvmältning som metod. Att golvmälta kornet bibehåller smaker och arom som försvinner vid industriell mältning. 

 

Hantverket att golvmälta kräver inga dyrbara investeringar, utan i huvudsak ett betonggolv och hårt arbete. Vår uppfattning att det dessutom ger en slutprodukt av högre kvalitet, gjorde valet av metod given för oss. 

 

​Genom att vi mältar relativt små batcher, har vi stora möjligheter att anpassa mältningen specifikt utifrån vilken typ av öl vi vill göra. 

 

Kornsorterna vi använder heter Tipple och Rosalina. Detta är två etablerade sorter. Vi har även krokar ute för att hitta äldre sorter som rationaliserats bort av utsädesfirmorna på grund av något sämre avkastning, men där smakegenskaperna kan ha unika kvaliteter.